Polowanie na kangury

Polowanie na kangury

Australia jest państwem a zarazem i kontynentem należącym do brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Stąd też we fladze Australii możemy znaleźć miniaturę flagi brytyjskiej. Kraj ten rzadko jest obierany za kurs wycieczek zagranicznych ze względu na bardzo wysoki koszt połączenia lotniczego. Kontynent ten jest jednym z najrzadziej zaludnionych terenów świata. Wynika to z surowego klimatu i występujących tam pustyń zajmujących znaczną większość lądu. Toteż życie w Australii tętni raczej na wybrzeżu w miastach takich jak Canbera, Sydney, Melbourne czy Perth. Najsłynniejszym miastem australijskim jest chyba Sydney, z racji wystąpienia tam historycznych Igrzysk Olimpijskich oraz niesamowitej architektonicznie budowli opery. Jednak to co najcenniejsze na kontynencie australijskim to unikalna fauna i flora. Symbolem Australii są torbacze takie jak kangury, niedźwiadki koala czy diabeł tasmański. Można tu też spotkać unikatowe gatunki prymitywnych ssaków jajorodnych zwanych stekowcami. Przykładami takich zwierząt jest dziobak i kolczatka. Rdzenną ludność Australii stanowili Aborygeni. Przed skolonizowaniem kontynentu przez Brytyjczyków stanowili jedynych przedstawicieli rasy ludzkiej na tym lądzie. Wraz z pojawieniem się białego człowieka zostali wytępieni, a ci którzy przeżyli przystosowali się do nowych warunków życia i stali się częścią naszej cywilizacji.