PARAFIA PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DARŁOWIE

OGŁOSZENIA

I Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia duszpasterskie
18.02.2018 r.


1. Wielki Post: W Środę Popielcową rozpoczęliśmy wyjątkowy, święty czas słuchania słowa Bożego, modlitwy, postu, pokuty, nawrócenia – czas Wielkiego Postu. Nasz Pan i Zbawiciel wzywa swoich uczniów do porządkowania swojego życia, do otwarcia serc i umysłów na Jego łaskę, na Jego Ducha, do większej wrażliwości wobec ubogich materialnie i zagubionych duchowo.

2. Rekolekcje wielkopostne: sprawdzonym narzędziem w owocnym przeżyciu czasu Wielkiego Postu są rekolekcje parafialne u początku tego okresu. Dlatego też już w następną niedzielę rozpoczniemy rekolekcje, które potrwają do środy 28 lutego. Poprowadzi je o. Witold Regulski z Koszalina. Pamiętajmy w modlitwie prosząc o światło Ducha Świętego dla Ojca rekolekcjonisty i całej parafii.

3. Nabożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale dziś z kazaniem o g. 17.00.
Droga Krzyżowa w piątek: dla dorosłych o g. 8.30 i 17.30, dla dzieci o g. 16.45, dla młodzieży o g. 19.00, w kościele św. Jerzego o g. 16.00. Serdecznie zapraszamy!

4. Imieniny s. Izabeli: Msza św. dziękczynna za dar osoby s. Izabeli, katechetki i przełożonej domu Sióstr oraz w int. wyproszenia wszelkich potrzebnych łask dla Solenizantki będzie odprawiona w sobotę 24.02 o g. 18.00.

5. Adoracja Najśw. Sakramentu: czwartek - g. 15.00 Koronka MB, o g. 17.30 Nieszpory.

6. Franciszkański Zakon Świeckich: spotkanie we wtorek 20.02 w kaplicy kl. o g.16.30.

7. Kurs Alpha: serdecznie zapraszamy na spotkanie w klasztorze we wtorek o g. 19.00.

8. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania – dorośli: spotkanie przygotowawcze dziś po Mszy św. o g. 18.00.

9. Termin Sakramentu Bierzmowania: wtorek 24 kwietnia o g. 18.00.

10. Zespół Synodalny: kolejne spotkanie w czwartek o g. 19.00 w salce parafialnej. Prosimy o przybycie także wszystkich odpowiedzialnych za grupy i wspólnoty parafialne w celu przygotowania uroczystości paschalnych.

11. Wyjazd do Medjugorie we wrześniu – informacje szczegółowe w gablocie.

12. Ekstremalna Droga Krzyżowa dla mężczyzn: już dziś serdecznie zapraszamy na wyjątkowe doświadczenie nocnego wędrowania w duchu modlitwy i refleksji wokół stacji drogi krzyżowej. Wyjście w piątek 16 marca. Zapisy u o. Kamila lub w zakrystii.

13. Ankieta duszpasterska - wypełnioną składamy do skrzynki pod chórem bądź przy figurze Matki Bożej – jeszcze do przyszłej niedzieli. Prosimy o wyrażenie swoich uwag.

14. Requiem Mozarta (Msza żałobna): zostanie wykonane w naszym kościele w niedzielę 11 marca wieczorem (za 3 tygodnie). Z tego powodu wyjątkowo nie będzie Mszy św. o g. 18.00 a Gorzkie Żale będą o g. 15.00.

15. Kurs Przedmałżeński: termin – od 6 do 27 kwietnia w piątki wieczorem. Wypełnione deklaracje (są wyłożone na stoliku pod chórem) składamy w zakrystii lub kancelarii.

16. Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – w przyszłą niedzielę Ad Gentes będą zbierane ofiary do puszek na pomoc misjonarzom z Polski.

17. Zgodnie z zapowiedzią – dziś zbieramy ofiary do puszek na ogrzewanie naszego kościoła!

18. Kronika żałobna:
+ Zofia Mucha l. 92 (mieszkała w Koszalinie)
+ Adam Subicki l.62 ul. Leśna
Dobry Jezu a nasz Panie…


Apel na 65 Światowy Dzień Trędowatych

 

 

Ostatnia Niedziela stycznia w Kościele Katolickim poświęcona jest modlitwie za chorych na jedną z najstraszniejszych chorób, jaką jest trąd. Jest to okazja do objęcia naszą życzliwością i wsparciem misjonarzy. Idą oni za przykładem Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który na swojej drodze spotykał trędowatych uwalniając ich od cierpienia prostym gestem miłości wyrażonym w słowach „Chcę, bądź oczyszczony” (Mk 1,40). Opatrują ich niegojące się rany, leczą i pielęgnują cierpiących, o których dawno już zapomniał świat.

Historia walki z trądem doskonale pokazuje, że nie wystarczą same środki techniczne, skuteczne leki, nowoczesny sprzęt medyczny. To wszystko przecież jest dostępne. Na dodatek, od ponad dwudziestu lat trąd jest uleczalny. Tymczasem w najbiedniejszych krajach trędowaci nadal cierpią, bo wciąż za mało jest w nas wrażliwości, solidarności i zaangażowania. Z podziwem wspominamy wielkiego polskiego misjonarza błogosławionego Ojca Beyzyma czy zmarłą kilka lat temu dr Wandę Błeńską, którzy wielką miłością służyli swym podopiecznym, ludziom  okaleczonym, oszpeconym, pozbawionym wzroku czy dotkniętym całkowitym paraliżem. Mimo strasznych warunków, w których dzielili los chorych, cieszyli się, że mogą być świadkami żywego Chrystusa. Nieprzypadkowo Dzień Trędowatych obchodzony jest w Kościele. Odegrał on w ciągu wieków najważniejszą rolę w opiece nad trędowatymi. Pierwsze ośrodki dla trędowatych (leprozoria) powstawały  przy klasztorach, katedrach i kościołach. Dziś wciąż podstawową rolę w opiece nad trędowatymi pełnią ośrodki misyjne, w których pracują przede wszystkim siostry i bracia zakonni. To oni są prawdziwymi budowniczymi cywilizacji miłości, którą papież Paweł VI ukazał nam, jako ziemską misję uczniów Chrystusa. Warto przypomnieć, że Raoul Follereau, inicjator Światowego Dnia Trędowatych, mówił o konieczności walki z trądem pod wszelkimi jego postaciami, a więc także z bezbożnością, relatywizmem moralnym, egoizmem i nikczemnością, które zagrażają nam w równym stopniu, jak chorobotwórcze bakterie.

Niech ostatnia niedziela stycznia będzie dla nas okazją do objęcia dobra myślą i modlitwą zarówno chorych, jak i ich opiekunów. Niech będzie także okazją do materialnego wsparcia dzieła pomocy trędowatym.


                       

Kazimierz Szałata

Prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau

 

Ofiary można przekazywać na konto:

Fundacja Polska Raoula Follereau

87 1240 1082 1111 0000 0387 2932

z zaznaczeniem w tytule wpłaty „TRĄD”

 

www.follereau.org

Copyright©franciszkanie.pl. 2015. All rights reserved